Kurs nr 8 - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Kurs nr 8

Szkolenia > Wybrane relacje ze szkolen
8 października 2021 r. rozpoczęła się VIII edycja Kursu kwalifikacyjnego w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego


Jest to specjalistyczny kurs dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje  w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych i uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy oraz biegłego sądowego.

Absolwenci tych kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i jednocześnie odbywają praktyczne szkolenie w charakterze asystenta rzeczoznawcy.
Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do zawodu rzeczoznawcy a kurs kończy się uzyskaniem poświadczenia uprawnień rzeczoznawcy.


Poniżej prezentujemy wybrane relacje ze zjazdów
oraz mini galerię zdjeciową

2 i 3 czerwca 2023 r.
    W dniach 2 i 3 czerwca 2023 r.  w Rzeczce odbyło się uroczyste zakończenie 8 edycji kursu rzeczoznawczego. Wzięło w nim udział 60 osób, w tym oczywiście uczestnicy zakończonego cyklu szkoleniowego, uczestnicy wczesniejszych kursów oraz członkowie Zarządu i przedstawiciele Kół Oddziału SIMP w Wałbrzychu.

W pierwszym dniu uczestnicy skorzystali z wycieczki zorganizowanej przez Koło Rzeczoznawców przy ITM do miejscowości Frydlant w Czechach, celem zwiedzenia fabryki TRW Automotive Czech Ltd.

Fabryka zajmuje się produkcją tarcz hamulcowych do pojazdów oraz regeneracją następujących podzespołów:
• zacisków hamulcowych wszystkich typów do samochodów osobowych (w tym EPB) i ciężarowych
• przekładni kierowniczych do samochodów osobowych (manualnych, hydraulicznych, elektrycznych) i ciężarowych,
• pomp wspomagania ukł. kierowniczego hydraulicznego, elektrohydraulicznego,
• układów elektrycznego wspomagania typu column drive.

Po powrocie do Rzeczki i wyśmienitym obiedzie uroczyście wręczono certyfikaty absolwentom kursu.

Po części oficjalnej spędziliśmy wieczór na wyminie doświadczeń i integracji podczas uroczystej kolacji.


    W drugim dniu uczestnicy skorzystali ze szkolenia nt. budowy i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz zasilanych ogniwami paliwowymi.

Szczegółowy wykaz omówionych zagadnień:

   1. Podstawa organizacyjna i odpowiedzialność prawna
   2. Konfiguracja napędów pojazdów w układzie hybrydowym
   3. Odpowiedzialność w świetle prawa
   4. Podstawy elektryki
   5. Środki bezpieczeństwa i ochrony pracy w układach wysokiego napięcia
   6. Obsługa pojazdów, wysokie napięcie, identyfikacja pojazdu, instrukcje
   7. Obsługa serwisowa,  praca z pojazdami zasilanymi w 12/24 Volt
   8. Szkolenie EIP (electrically instructed person)
   9. Zabezpieczenia w systemach wysokowoltowych
   10. Niebezpieczeństwo związane z wysokim napięciem i pierwsza pomoc
   11. Ocena stanu baterii wysokowoltowej
   12. Klasyfikacja litowo-jonowych akumulatorów wysokowoltowych
   13. Postępowanie z powypadkowymi samochodami z układem wysokowoltowym
   14. Kwarantanna akumulatorów / pojazdów wysokowoltowych
   15. Konstrukcja układów napędowych zasilanych wodorem H70/H35 (FCEV)
   16. Magazynowanie wodoru.
   17. Główne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w aspekcie badań homologacyjnych
   18. Pożar systemu bateryjnego - jego przebieg procesu, omówienie zjawiska rozbiegania termicznego (termal runway)


Poniżej galeria zdjęciowa.

Więcej informacji na stronie Oddziału SIMP w Wałbrzychu.

19 i 20 maja 2023 r.
Tematy:
„FOTOGRAMETRIA - metody wykorzystywane w rekonstrukcji wypadków drogowych”
oraz
 „Pojazdy zabytkowe i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji – kryteria oceny, zasady opiniowania i metody wyceny”.
Dr inż. Wojciech Krugiełka, będący rzeczoznawcą zz. Pojazdów zabytkowych z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił następujące zagadnienia:
 • Przepisy prawne dotyczące pojazdów zabytkowych, historycznych i unikatowych
 • Kryteria oceny i kwalifikowania pojazdów jako zabytkowych, historycznych i unikatowych oraz mających szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
 • Materialne i niematerialne wartości pojazdów zabytkowych
 • Opinia rzeczoznawcy jako załącznik do wniosku o wpis pojazdu do ewidencji zabytków
 • Karta ewidencyjna zabytku
Kol. Dariusz Ryl omówił:
 • Zasady i metody wyceny pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich.

Uczestnicy otrzymali unikalne materiały szkoleniowe, zawierające opis omawianych zagadnień (ISBN 978-83-64230-17-2) oraz dodatkowo materiały po raz pierwszy zaprezentowane na I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NT.: „Konserwacja i odbudowa obiektów zabytkowych. Pojazd zabytkowy w ruchu drogowym - wymogi i ograniczenia.” Organizowało ją państwowe Muzeum w Szreniawie wraz z INSTYTUTEM TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ z Wałbrzycha 16 i 17 maja 2013 roku. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W udostępnionych uczestnikom szkolenia materiałach znalazły się referaty prezentujące muzealne podejście do zagadnienia oraz kwestie ograniczeń przy dopuszczaniu pojazdów zabytkowych do ruchu, które były przedmiotem konferencji. Skróty tych materiałów, publikowane w specjalistycznych czasopismach technicznych były pierwszymi i jak dotąd jedynymi publikacjami na ten temat.

Poniżej krótka galeria.
17 i 18 marca 2023 r.
W piątek omówiono „Samochodowe instalacje zasilania gazem – budowa i opiniowanie uszkodzeń”.

Omówiono następujące zagadnienia:
1. Rodzaje układów zasilania paliwem LPG
2. Cechy paliwa LPG
3. Omówienie układów zasilania LPG
4. Przepisy i normy dotyczące instalacji gazowych
5. Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z użytkowaniem instalacji
6. Uszkodzenia instalacji gazowej w przypadku wypadku lub kolizji drogowej
7. Uszkodzenia silników zasilanych gazem
8. Różnice procesu spalania
9. Badanie silnika po uszkodzeniu   
10. Przyczyny uszkodzeń
11. Uszkodzenia silnika
12. Przykłady opinii

W sobotę tematem szkolenia było „Ustalanie przyczyn uszkodzeń podzespołów pojazdów”.

W programie znalazły się następujące tematy:
1. Przyczyny uszkodzeń
2. Uszkodzenia pojazdów w eksploatacji
3. Wpływ mikro i makrootoczenia na trwałość i niezawodność pojazdów
4. Dokumentowanie uszkodzeń
5. Ustalanie przyczyn uszkodzeń części i podzespołów pojazdów na przykładzie awarii silników spalinowych.
6. Przykłady uszkodzeń i Przykłady opinii.

Poniżej mała galeria.

20 i 21 stycznia 2023 r.
Każdego dnia omówiono inny temat.
W piątek omówiono „Komputerowe programy wspomagające rekonstrukcję wypadków”.
W tym:
1. Zasadność komputerowego wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych                                                                                                                 
2. Programy do analizy graficznej - przykłady zastosowań                                                                                                   
3. Programy do obliczeń i analizy czasowo-przestrzennej - ich działanie i przykłady zastosowań                    
4. Program V-SIM – możliwości i ograniczenia.          
5. Przykłady  

W sobotę tematem było „Opiniowanie wypadków zaistniałych w warunkach ograniczonej widoczności”.
Omówiono następujące zagadnienia:
1. Proces widzenia w nocy
2. Możliwość zauważenia przeszkody                          
3. Czynniki ograniczające widoczność   
4. Konstrukcje współczesnych reflektorów
5. Oświetlenie drogi przez pojazd, Podstawy opiniowania
6. Przykłady opinii


25 i 25 listopada 2022 r.
Tematyka była następująca:
„Specyfika wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych”

1. Zasady opiniowania takich wypadków.
2. Przykłady opinii.
3. Wykorzystanie programu Slibar.

„Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów”

1. Przepisy prawne dotyczące znakowania pojazdów
2. Systemy znakowania pojazdów
3. Fabryczne sposoby nanoszenia oznakowań identyfikacyjnych VIN
4. Odstępstwa od norm fabrycznych, Oznakowania dodatkowe                   
5. Metody przerabiania numerów identyfikacyjnych, Metody badań      
6. Przykłady opinii   

9 i 10 września 2022 r.
Szkolenie obejmowało ono dwa tematy:
„Specyfika wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych”
„Wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy pojazdów”.

Omówiono następujące zagadnienia:
1. Zasady opiniowania takich wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych
2. Przykłady opinii
3. Wykorzystanie programów komputerowych Slibar i V-SIM.
4. Mechanika – wiadomości podstawowe  
5. Podstawy klasycznej teorii zderzeń ciał materialnych                                                 
6. Obliczanie parametrów ruchu płaskiego   

8 i 9 lipca 2022 r.
Omówiono dwa zagadnienia:
1. Powypadkowe badanie pojazdu.

Obejmowało ono następujące zagadnienia:
Przygotowanie badań. Diagnostyka układu jezdnego, zawieszenia i kierowniczego. Diagnostyka układu hamulcowego. Kryminalistyczne badanie pojazdów. Określanie zakresu uszkodzeń i parametrów deformacji. Opis badania. Dokumentowanie przebiegu i wyników.

2. Powypadkowe oględziny miejsca wypadku drogowego.

Obejmowało ono następujące zagadnienia:
Przygotowanie. Zabezpieczanie śladów. Zasady i metody wymiarowania. Sporządzanie szkicu sytuacyjnego. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej. Obsługa programu PLAN firmy Cybid.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy wykonywali eksperyment w zakresie pomiaru maksymalnego opóźnienia hamowania uzyskiwanego przez różne samochody współczesne osobowe na drodze publicznej o nawierzchni bitumicznej.

13 i 14 maja 2022 r.
Tematy:

1. Cechy osobowe uczestników zdarzenia mające wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku.

 • Czas reakcji kierowcy -  standardy a rzeczywistość
 • Przykłady opinii, w których kluczową rolę odgrywa prawidłowe przyjęcie czasu reakcji kierowcy


2. Wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy pojazdów cz. 1.

 • Zjawiska zachodzące na styku opony z nawierzchnią
 • Uwzględnienie procesu widzenia w opiniowaniu wypadków drogowych
 • Przykłady opinii, w których rekonstrukcji kluczową rolę odgrywa uwzględnienie procesu widzenia
                                                                                
18 i 19 marca 2022 r.
Odbyło się w trybie hybrydowym.

Program obejmował dwa tematy:        
1. Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń i szacowanie wartości szkód komunikacyjnych.
2. Zabudowy i wyposażenie specjalne pojazdów użytkowych.

W piątek omówiono następujące zagadnienia:
• Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych; podstawy prawne dochodzenia roszczeń      
• Różnice w sposobach ustalania wartości szkód z ubezpieczeń AC                                      
• Zasady ustalania wartości szkody           
• Wycena wartości pojazdów uszkodzonych (pozostałości) i wartości szkody całkowitej w programie INFO-PLUS firmy INFO-EKSPERT    
• Ustalanie wzrostu wartości pojazdów po naprawie za pomocą programu INFO-PLUS
• Ustalanie rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą programu INFO-PLUS
• Ustalenie rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą metody ITM.

Natomiast w sobotę:
• Rodzaje pojazdów użytkowych. Podwozia i nadwozia pojazdów użytkowych
• Wycena kosztów naprawy zabudów pojazdów użytkowych
• Zasady i metody wyceny wartości pojazdów nietypowych, których brak w specjalistycznych programach do wyceny
• Praktyczna wycena wartości pojazdów nietypowych

Szkolenie miało formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

21,22 stycznia 2022 r.
Tematem były „Zasady i metody wyceny wartości pojazdów”.
Miejscem był Gościeniec Korona w Rzeczce.

W piątek omówiono następujące zagadnienia:
• Wycena wartości pojazdów – przepisy prawa i podstawowe pojęcia     
• Wycena wartości pojazdów – algorytm wyceny     
• Wycena wartości pojazdów – wycena samochodów osobowych    
• Wycena wartości pojazdów – dokumentacja fotograficzna
• Wycena wartości samochodów osobowych za pomocą programu INFO-EKSPERT
• Wycena wartości pojazdów – przykłady   

Natomiast w sobotę:
• Wycena wartości pojazdów – wycena pojazdów użytkowych  
• Wycena wartości pojazdów za pomocą programu EUROTAXGLASS'S

Szkolenie miało formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

26 i 27 listopada 2021 r.
Temat „Metody wyceny kosztów napraw powypadkowych pojazdów samochodowych”.

W trakcie dwudniowego programu omówiono następujące zagadnienia:
• Systemy do kalkulacji kosztów napraw pojazdów wg realiów rynku polskiego i zagranicznego – omówienie i porównanie możliwości
• Kosztorysowanie napraw za pomocą systemu AUDATEX (omówiono moduły: AudaNext, AudaVin, AudaOptima, AudaHistory, AudaSMR, AudaMobile).
• Wykonywanie kalkulacji naprawy wg realiów rynków zagranicznych oraz w językach innych niż polski.
• Obsługa komputerowego systemu do kalkulacji napraw pojazdów firmy DAT Polska Sp. z o.o.                                                                        
• Kosztorysowanie napraw za pomocą systemu EUROTAX (moduły: ERE, Monex).

8,9 października 2021 r.
8 i 9 października 2021 r. odbyły się szkolenia nt.

"Oględziny powypadkowe pojazdów, jako czynności pomocnicze w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych."

 
W programie znalazły się następujące tematy:
 1. Podstawowe narzędzia i literatura niezbędne rzeczoznawcy
 2. Ocena i kwalifikowanie uszkodzeń powypadkowych
 3. Wykonanie oględzin i oceny technicznej pojazdu – zajęcia praktyczne
 4. Dokumentacja fotograficzna dla celów likwidacji szkody
 5. Obróbka cyfrowa i elektroniczny przekaz dokumentacji

"Wybrane zagadnienia prawne w pracy biegłego i rzeczoznawcy.
Zasady opracowywania opinii."

Program obejmował nastepujace tematy:
 1. Biegły i jego opinia - zagadnienia prawne
 2. Biegły i jego opinia – prawa, obowiązki, odpowiedzialność
 3. Podstawy wykonania opinii
 4. Analiza materiału dowodowego

Po południu w sobotę odbyła się też uroczystość oficjalnego rozpoczecia kursu z udzialem członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Wałbrzychu, zaproszonych gości oraz absolwentow porzednich kursów, którzy od lat pracują jako rzeczoznawcy i biegli sądowi.

Więcej informacji na stronie Oddziału SIMP w Wałbrzychu.
2003 - 2021
Wróć do spisu treści